Bijzondere visuele afwijkingen

Optometrie

Optometrie is een zelfstandig beroep in de gezondheidszorg en officieel opgenomen in de wet BIG ( Wet op de beroepen in de individuele Gezondheidszorg) en daarom wettelijk erkend als zorgverlener in de oogzorg. Optometrie wordt uitgevoerd door de optometrist. Voor de gezondheid van uw ogen is de optometrist het eerste aanspreekpunt. De optometrist is makkelijk toegankelijk: u kunt er zonder verwijsbrief naartoe. Hij of zij kan u gericht adviseren of doorverwijzen naar de oogarts.

Wat doet een optometrist precies?

De optometrist voert een optometrisch onderzoek uit om de gezondheid van ogen te onderzoeken en om eventuele oogafwijkingen en oogziektes op te sporen. Vroeger deed alleen de oogarts het oogonderzoek en zorgde de opticien voor de bril en/of contactlenzen. Tegenwoordig kunt u gewoon bij de optometrist terecht, die dit allebei voor u kan doen. De optometrist kan u tevens van een deskundig advies voorzien, of u doorverwijzen naar de huisarts, oogarts of orthoptist wanneer dat nodig is.

Wat doet een functioneel optometrist?

Een klein deel van de optometristen heeft zich als functioneel optometrist, naast de algemene basiskennis, meer gespecialiseerd in Binoculair Zien (het onderzoeken en behandelen van samenwerkingsproblemen tussen beide ogen). De functioneel optometrist kijkt dus veel verder dan alleen correcties voor bijziend en verziend. Kijkklachten veroorzaakt door een verminderde oog samenwerking kunnen goed verholpen worden door o.a. prismatische correcties en/of visuele trainingen.

Een bezoek aan de optometrist

U kunt zonder verwijsbrief terecht bij de afdeling optometrie van Zien & Gezien Worden. We raden aan om altijd even een afspraak te maken, zodat u zeker weet dat de optometrist voldoende tijd voor u kan uittrekken. Er zal eerst een gewone oogmeting gedaan worden. Als hieruit blijkt dat er mogelijk sprake is van een verminderde visuele functie m.b.t. de ogen en/of de oogsamenwerking ( Binoculair Zien) kan een optometrisch onderzoek ingepland worden.